Nesreća je osnovni problem savremenog čoveka. Naglašenim propagiranjem da u životu mora da se bude uspešan, bogat, lep i srećan i ogroman pritisak da to mora da se ostvari je toliki da ljudi postaju anksiozni i nesretni ako se to ne desi.