masaza stomaka 2a

Dubinska masaža stomaka uspostavlja harmoniju digestivnog trakta ali isto tako oslobađa od svakodnevnog stresa, neizraženih emocija a naročito blokada u drugom i trećem energetskom centru.

Ova tehnika deluje kako na gastro intestinalne organe tako i na uro genitalne organe i daje značajne pomake kao procedura koja potpomaže uspešnost lečenja istih.

Poznajući ovu tehniku postavlja se jasna granica između holističkih terapeuta i onih koji se bave masažama koje relaksiraju mišiće.

Takođe, ova tehnika, koja datira od davnina jedna je od onih koja će biti ključ za ozdravljenje savremenog čoveka.

Sastavni je deo holističke i ajurvedske masaže a kao samostalna obuka traje 10 sati i polaznik po završetku ove obuke osposobljen je za samostalno izvođenje ampuku masaže stomaka.