OBUKA refleksomasaza stopala2

Obuka se sastoji iz nekoliko celina u okviru kojih se detaljno pokrivaju teorijski i praktični aspekti ove tehnike.

TEORETSKO-PRAKTIČNA OBUKA

I Uvod

 • Uvod u refleksologiju i istorijat
 • Anatomska struktura stopala
 • Meridijani i uporednici
 • Priprema ambijenta, terapeuta, materijala
 • Kontraindikacije za refleksomasažu stopala

II Sistemi organa i pronalaženje njihovih refleksoloških tačaka na stopalu

 • lokomotorni aparat
 • zubi
 • urogenitalni sistem
 • endokrine žlezde
 • kardiovaskularni sistem
 • jetra
 • pankreas
 • limfni sistem
 • digestivni trakt
 • respiratorni sistem
 • oči i uši

III Tok masaže i uvežbavanje

IV Upoznavanje sa edukcijama drugih specifičnih tehnika kao i viših stepena refleksologije

V Pokaži mi stopalo – reći ću ti ko si


Osnovna obuka: 16 sati - 21 školski čas