masaza-cover

Obuka obuhvata proučavanje klasične masaže, njene fiziologije, dejstva na ljudski organizam i razrađivanje masažnih hvatova. Svi hvatovi koji se primenjuju u klasičnoj masaži su isti kao i hvatovi koji se primenjuju u pojedinim vrstama masaža.

Različite efekte postižemo kao posledicu načina primene osnovnih zahvata, lokalizacije primene, inteziteta i specifike njihovog delovanja.

Ova obuka predstavlja osnovu za dalja proučavanja masaža.

Polaznik se osposobljava za izvođenje relaksacione masaže celog tela.

Obuka traje 32h