casmara-neestteizmi

U poslednjih desetak godina evidentiran je porast broja osoba sa hormonskim disbalansom naročito kod žena. Obzirom da govorimo o supstancama koje su u stvari hemijska jedinjenja koja treba da regulišu procese i rad ciljanih organa, svaka njihova disfunkcija odražava se na naš organizam.

Blaže forme disbalansa mogu biti manifestovani u danima predmenstrualnog perioda ili perioda ulaska u perimenopauzu dok ozbiljniji poremećaji zahtevaju intervenciju lekara.

Ovde najviše govorimo o tome da se klijent upozna sa promenama u svom organizmu, da pravovremeno reagujem ne ignoriše i da preduzme određene mere. Blaže forme se mogu korigovati određenim procedurama i tretmanima kao i primenom adekvatnog režima ishrane.