MASTERKLAS CUBO

Još se naziva i terapija na vitalnim tačkama. Istočnjačka medicina veruje da se organska oboljenja reflektuju na površini određenih delova tela. Ova mesta se nazivaju cubo ili vitalne tačke. Pritisak na ovim tačkama može nam otkloniti patološke simptome i u potpunosti unaprediti fizičko stanje organizma. Zbog toga se ova istočnjačka terapija može koristiti u lečenju hroničnih i psiholoških stanja.

Cubo tačke su kategorizovane prema sistemu 12 meridijana koji upravljaju telesnim funkcijama.
Na ljudskom telu ima 365 vitalnih tačaka, da bi se znalo koju tačku treba upotrebiti u terapeutskom lečenju, neophodno je znati koji meridijan je poremećen.

Tegoba se možda neće ukloniti jednim tretmanom, jer telo može zameniti jednu vrstu signala bola drugim. Ali ako se sve tegobe (reakcije) leče sistematično, jedna po jedna, telo će se vratiti u ritam koji ga održava u skladu sa zakonima prirode.

Cubo terapija je korisnija u lečenju bolesti u kojima nema, ili ima samo malo, organskih oštećenja i čiji je uzrok funkcionalne prirode.

Posebno je dobra kod ljudi koji pate od neodređenih bolesti, koji su inertni, nemaju apetit, lako se umaraju, i imaju problem u digestivnom traktu, kod neuralgija i drugih.

Obuka je namenjena polaznicima koji već poseduju predznanja i iskustvo.